VIATRAIN T&O is een onafhankelijke onderwijsinstelling (CRKBO registratie) gericht op deskundigheidsbevordering van zorgprofessionals. De focus hierbij ligt op de behandeling van tabaksverslaving en stoppen-met-rokenondersteuning in de (para)medische praktijk volgens de STIMEDIC richtlijn en preventie van (mee)roken.

STIMEDIC® staat voor stoppen met roken (SMR) in de zorg; een methodiek/richtlijn voor effectieve stopondersteuning met een stapsgewijze aanpak. STIMEDIC is gebaseerd en bouwt voort op de MIS - Minimale Interventiestrategie Stoppen met roken - en is ontwikkeld door STIVORO i.s.m. de Universiteit Maastricht. De STIMEDIC richtlijn - publicatie STIVORO 2009 - sluit aan bij de multidisciplinaire CBO richtlijn ‘Behandeling van tabaksverslaving en stoppen met roken ondersteuning’ (2004 / herziening 2009 / 2e herziening 2016 - Partnership Stop met Roken), het Addendum ‘Behandeling van tabaksverslaving en SMR ondersteuning bij zwangere vrouwen’ (2017), de ‘NHG-Standaard Stoppen met roken’ (herziening 2016) en de ‘Zorgmodule SMR’ (Partnership SmR - 2009). De communicatiestijl is grotendeels gebaseerd op Motiverende Gespreksvoering.

STIMEDIC 7-stappenplan - Behandeling van tabaksverslaving en SMR ondersteuning

STIMEDIC biedt zorgprofessionals een praktisch stappenplan dat flexibel en breed toepasbaar is in de 1e- en 2elijn (stepped en matched care). STIMEDIC wordt zowel toegepast als minimale of minder intensieve interventie (basiszorg huisartsen, 2elijn), als in intensieve begeleidingstrajecten (onderdeel ketenzorgprogramma’s - astma/COPD - VRM - DM, perinatale zorg, rookstoppoli’s, enz). Afhankelijk van de zorgsetting en taak van de professional en in aansluiting op de zorgvraag en stopmotivatie van de patiënt, wordt gewerkt met de interventiekaarten 'Protocol & registratie STIMEDIC - Basis of STIMEDIC - Intensief'. De stappen zijn dezelfde, de intensiteit van de ondersteuning en de mate van follow-up verschillen. Bij intensieve begeleiding wordt dieper op het stopproces ingegaan en heeft de nazorg meer nadruk (steun bij volhouden/terugvalpreventie).

STIMEDIC® trainingen Basis (module 1) - Intensief (module 2) - Nascholing (module 3) en Op Maat

In de STIMEDIC trainingen (praktijkgericht) worden zorgprofessionals opgeleid tot ondersteuner van individuele SMR-trajecten volgens de STIMEDIC richtlijn/methodiek. In de Basis training doe je de benodigde kennis op om patiënten support op maat te bieden bij SMR, leer je werken met het stappenplan en oefen je gesprekken met patiënten in aansluiting op de verschillende fasen in het proces van stoppen, volhouden en rookvrij worden. Module 2 richt zich met name op het verder toepassen van Motiverende Gespreksvoering in intensieve begeleidingstrajecten. De STIMEDIC modules zijn erkend als opleiding en nascholing voor (her)registratie in het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken en tevens geaccrediteerd voor de NVvPO, het Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals (KNMG-GAIA en overige op aanvraag/in overleg). De meeste zorgverzekeraars stellen registratie in het kwaliteitsregister als voorwaarde voor de vergoeding van stoppen-met-rokenzorg.

VIATRAIN T&O heeft in 2013 het beheer van het STIMEDIC programma overgenomen van STIVORO. Zij richt zich op verdere ontwikkeling en implementatie in het zorgveld, i.s.m. andere organisaties, en borging van de kwaliteit. Daarbij draagt zij zorg voor de organisatie en uitvoering van het trainingsprogramma. VIATRAIN verzorgt open en incompany STIMEDIC trainingen met een hoge kwaliteitsstandaard en tegen gunstige voorwaarden. Uitgebreide informatie over het trainingsaanbod en programma-inhoud is te vinden op rokeninfo.nl (Trimbos) en binnenkort op de vernieuwde website stimedic.nl.

Voor verdere afstemming, aanmelding voor een open training of vrijblijvende offerte voor incompany scholing kunt u telefonisch contact opnemen met Toos Jacobs-Wouters, opleider/adviseur, op 0172-852159.

VIATRAIN T&O is partner van de Alliantie Nederland Rookvrij! - Rookvrije Generatie en ambassadeur Rookvrije Start.